Pomoc dla hotelu aby pracowało się sprawniej

Jak korzystać z Davatis?

Korzystanie z systemu zarządzania Davatis opisuje Regulamin wraz ze wszystkim do niego załącznikami, stanowiącymi jego integralną część.

Jak korzystać z Booking Widget'u?

Korzystanie z panelu do rezerwacji Booking Widget opisuje Polityka Rezerwacji wraz z załącznikami. Korzystanie z Booking Widget'u jest jednoznaczne z posiadaniem aplikacji do zarządzania obiektem noclegowym Davatis. Widget jest komponentem opcjonalnym.

Kto może korzystać z konta założonego w Aplikacji Davatis?

W zależności od pełnionej funkcji i przypisanych praw, jest to: Właściciel/Zleceniodawca, Manager lub Recepcjonista. Szczegółowy opis uprawnień do konta definiuje Regulamin.

W jaki sposób tworzy się konta pracowników?

Konta pracowników tworzy Właściciel/Zleceniodawca w zależności od potrzeb obiektu noclegowego. To on również nadaje uprawnienia w aplikacji, przez co zachowuje pełną kontrolę nad firmą. Sam proces tworzenia i opisu poszczególnych kont omawia Regulamin.

Co może robić Manager?

Zgodnie z Regulaminem, osoba na funkcji Managera dokonuje bieżącej aktualizacji, modyfikuje dane, może tworzyć nowych użytkowników oraz nadawać im przywileje. Wszystkie przywileje, prawa i obowiązki opisuje Regulamin.

Co może robić Recepcjonista?

Recepcjonista, któremu konto tworzy Właściciel/Zleceniodawca ma prawo do tworzenia i modyfikacji rezerwacji dla klientów obiektu noclegowego. Wszystkie obowiązki i prawa pisane są w Regulaminie.

Czy można mięć więcej niż jedno konto?

Tak, można. Jednakże nie można ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

Jak można zmienić uprawnienia?

W zależności czyje są to uprawnienia. Wszelkich zmian w kontach użytkowników dokonuje Właściciel/Zleceniodawca. On w swym obiekcie noclegowym jest "administratorem" wszystkich kont. Może on pełnić również funkcje Managera, lub swoje obowiązki powierzyć właśnie tej osobie. Szczegółowe informacje znajdziemy w Regulaminie.

Jak można odzyskać hasło?

Wchodząc na stronę www systemu Davatis. Na okienku logowania znajduje się link prowadzący do formularza odzyskiwania hasła. Po jego wypełnieniu i zatwierdzeniu, na adres e-mail użytkownika zostanie wysłana wiadomość zawierająca link zmiany hasła.

W jaki sposób można zlikwidować konto?

Sposób zlikwidowania konta zależy od tego, jakiego typu jest to konto. W przypadku kont pracowników, osobą odpowiedzialną za likwidację jest Właściciel/Zleceniodawca. Jeśli zaś chodzi o konto obiektu noclegowego, nie ma możliwości samodzielnego zlikwidowania konta. Należy wystosować pismo do Hotele 42 z prośbą o zamknięcie/deaktywowanie konta obiektu.

Czy można wyeksportować dane?

Obecnie eksport danych nie jest możliwy.

W ramach swojej firmy prowadzimy kilka Obiektów. Czy możemy zarządzać nimi na jednym koncie?

Tak. System do zarządzania Davatis zezwala nam na to. Dzięki tej funkcji, zyskujemy pełną kontrolę nad prowadzoną działalnością. Aplikcja jest dostępna przez internet 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z każdego miejsca na świecie.

Jak można się przełączać pomiędzy obiektami noclegowymi?

dwie możliwości. Można zrobić to poprzez stronę główną zaraz po zalogowaniu wybierając na niej obiekt, do którego chcemy mieć dostęp. Drugi sposób to już na otwartym obiekcie, w prawym górnym rogu, przy menu konta użytkownika, wystarczy kliknąć na link z nazwą obiektu.

Jak można dodać tłumaczenia opisów?

Wystarczy wybrać język poprzez kliknięcie odpowiedniej flagi na formularzu edycji (ikona ołówka) i wpisać tłumaczenie.

W jaki sposób system poinformuje o rezerwacji klienta?

Gdy Klient dokona rezerwacji przez Booking Widget, wówczas w aplikacji Davatis na podglądzie wszystkich rezerwacji oraz na kalendarzu będzie widoczna rezerwacja klienta. Dodatkowo na skrzynkę mailową klienta, wysyłane jest powiadomienie o dokonaniu rezerwacji.

Czy można anulować rezerwację klienta?

Tak, Klient ma taką możliwość. W szczególnych przypadkach może zrobić to także obiekt noclegowy, np. gdy klient nie jest zaufanym i zweryfikowanym klientem. Wszystkie podstawy ku tej czynności opisane są w Regulaminie, Polityce Rezerwacji i Warunkach Anulacji. Dodatkowo, obiekt może narzucić dodatkowe obostrzenia.

Gdzie można zobaczyć informacje o saldzie?

Wszystkie informacje dotyczące salda i zaksięgowanych rachunków znajdują się w aplikacji Davatis, aby je wyświetlić należy kliknąć link "Rozliczenia" znajdujący się w zakładce "Firma".

Co się stanie jeśli na czas nie zapłacimy za usługę?

W Aplikacji pojawi się informacja. Zanim to jednak nastąpi, wysyłane będą wiadomości przypominające o konieczności zapłaty.

Czy można dokonać zapłaty za cały rok z góry?

Tak, można. Kwestia ceny za usługę jest uzależniona od wybranej oferty. Wszelkie informacje znajdują się tutaj.

Gdzie można zobaczyć Fakturę VAT?

Fakturę VAT można zobaczyć w dziale "Rozliczenia" po kliknięciu na dany miesiąc.

Gdzie można zobaczyć statystyki rezerwacji w obiekcie?

Wszystkie interesujące statystyki i zestawienia, znajdują się w aplikacji w zakładce "Raporty".